Läs också Sverige svarar EU-kommissionen om strikt skyddade marker