Läs också Skyddsjakt på varg stoppas – domstol dömer efter tumregler