Läs också Skogsstyrelsen tillbakavisar Jägareförbundets kritik