Läs också Skogsbolag föreslår längre jakttid på flera arter