Läs också Skarpt förslag om totalt blyförbud i all ammunition