Läs också Risk för utbredd sorkfeber i stora delar av Sverige