Läs också Regeringens uppdrag: Minska vildsvinsstammen