Läs också Regeringens förslag om samiskt inflytande möter motstånd