Läs också Öppen konflikt efter förslag om höjd förvaltningsnivå för björn