Läs också Oklar innebörd av länsstyrelses försiktighetsprincip