Läs också Nya föreskrifter: Tall ska planteras på magra marker