Läs också Ny karta visar omfattningen av restriktionszon