Läs också Naturvårdsverket: Ingen risk för att uppgifter om jägare sprids