Läs också Naturvårdsverket: Ingen jakt i gränsrevir