Läs också Naturbevakare ser brister i inventeringen