Läs också Klimatets påverkan på viltstammarna studeras