Läs också Karl Hedin vänder sig till RÅ för prövning