Läs också Karl Hedin JO-anmäler Svea hovrätt för senfärdighet