Läs också Karl Hedin går vidare till Riksåklagaren: ”Bevisförvanskning”