Läs också Jurister överväger möjligheten att förkorta Linghedsvargens lidande