Läs också Interna stridigheter i Birdlife stoppade selektiv jakt