Läs också Hedinrättegången dag 6: Åklagaren åberopar ny bevisning