Läs också Girjasdomen får följdverkningar för all fjälljakt