Läs också Fortsatt väntan på analyssvar – det här är Viltskadecenters förklaring