Läs också Försvarsadvokaten: Det här hade inte hänt om det rört sig om grov misshandel