Läs också EU-kommissionen öppnar för ändrat förslag om blyförbud