Läs också En Lex Hedin diskuteras på regeringsnivå