Läs också Efter ”Axdorff-affären”: Jägareförbundets stadgar kan behöva förtydligas