Läs också ”Det måste vara ett systemfel hos Polisen”