Läs också Covid-19, salmonella och trikiner – SVA sammanfattar 2020