Läs också Centralt vargrevir vållar oro – tre ansökningar om skyddsjakt