Läs också Bristfällig inventering kan leda till svart hål i vargstammen