Läs också ”Att det har kommit ut i media är väldigt olyckligt”