Läs också Advokaten: Finns inget försvar för polisens agerande