Läs också 20 miljoner i budgeten till trikintester