Läs också ”Vi ger vårt fulla stöd till Per Klingbjer som ny förbundsordförande”