Läs också ”Stötande att blunda för fakta om älgen”