Läs också ”Kraftfulla åtgärder krävs för att rädda älgstammen”