Läs också ”Till sist är det jägarna som bestämmer älgstammens storlek”