Läs också ”Subventionerade trikintester gör ingen skillnad”