Läs också ”Myndigheter kan inte tillåtas obstruera i vargfrågan”