Läs också ”Jägare kan organiseras som en del av det militära försvaret”