Läs också Svensk Jakt testar vaksikten för sista ljuset