Läs också Konkurrensverket riktar kritik mot djursjukvården