Läs också Erfarne viltvårdarens bästa tips för stödutfodring av rådjur