tisdag 20 april

Publicerad 15 maj 2013 - 15:48

Vad krävs för att få överklaga skyddsjakt?

UPPDATERAD Vilka organisationer har egentligen rätt att överklaga beslut om skyddsjakt på varg? Enligt beslut i kammarrätten vet vi sedan en dryg månad tillbaka att Svenska Naturskyddsföreningen har rätt till detta. Men har även Wolf Association Sweden och Wolves in Scandinavia rätt att överklaga dessa beslut?

 

På fredagskvällen kom besked om att Naturvårdsverket inhiberar stoppar tillfälligt skyddsjakten på en varg i Färila; ett beslut som fattades av länsstyrelsen i Gävleborg i onsdags. Naturvårdsverkets beslut om inhibering togs efter att det överklagats av organisationerna Wolf Association Sweden och Wolves in Scandinavia, varav den senare även begärt inhibering.

I inhiberingsbeslutet hänvisar Naturvårdsverket bland annat till den dom som kammarrätten i Stockholm meddelade den 7 februari; en dom som slog fast att Naturskyddsföreningen har rätt att överklaga beslut om skyddsjakt på varg.

Vidare har kammarrätten tillerkänt en förening som uppfyller i svensk rätt ställda krav för att få talerätt i miljöfrågor talerätt även beträffande beslut om skyddsjakt efter en genetiskt värdefull varg, skriver Naturvårdsverket i inhiberingsbeslutet.

 

Ska visa att man uppfyller kraven

Vidare skriver myndigheten att föreningen (Wolves in Scandinavia) ”bör föreläggas att visa att den uppfyller i svensk rätt ställda krav på talerätt i miljöfrågor.

Överklagande organisationer har således ännu inte visat att de har rätt att överklaga beslutet. Inhiberingen av skyddsjakten sker således i avvaktan på att organisationerna i fråga ska bevisa att de uppfyller dessa krav.

Men vilka krav ställer då ”svensk rätt” för att ge en organisation talerätt?

Rätt att överklaga har, enligt miljöbalkens 16 kap. 13 §, organisation som:

1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, 

2. inte är vinstdrivande,

3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och

4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd.


Ratificerades av Sverige 2005

Den så kallade Århuskonventionen ratificerades av Sverige 2005. I propositionen (2004/05:65), som antogs av riksdagen konstateras bland annat följande:
”Det faktum att miljöprocesser redan idag är tidskrävande talar dock mot att allt för många grupperingar ges rätt att överklaga många olika beslut. Om en mycket stor mängd mål får överprövas i större utsträckning skulle det kunna inverka negativt på handläggningstider och fördröja genomförandet av tillståndspliktiga projekt.”

Samt:

”Som nämndes inledningsvis kräver inte konventionen eller direktivet att alla miljöorganisationer skall ha talerätt, utan det är tillåtet att sätta upp nationella kriterier och ställa vissa grundläggande krav på de organisationer som skall ha talerätt. Således strider 16 kap. 13 § miljöbalken inte mot konventionens eller direktivets ordalydelse.”

Wolf Association Sweden bildades den 28 december 2012, efter ett namnbyte från Wolf Army Sweden. Hur många medlemmar föreningen har är inte känt. Inte heller vad gäller föreningen Wolves In Scandinavia är medlemsantalet känt.

 

Fotnot: I en tidigare version av denna artikel uppgavs felaktigt att det krävs 2.000 medlemmar för att en organisation ska ha rätt att överklaga. Korrekt siffra är alltså minst 100 medlemmar. Vi beklagar felaktigheten.

 

Läs mer:

Skyddsjakten i Färila stoppad

Naturskyddsföreningen får överklaga all skyddsjakt

Skribent

Svensk Jakt

webbredaktionen@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram