torsdag 1 december

Utredare anser att jaktbeslut ska prövas i domstol

Regeringens utredare föreslår att jaktbeslut på stora rovdjur ska kunna överklagas till domstol och inte som nu endast till Naturvårdsverket. Foto: Lennart Johannesson

Näringsdepartementet bjuder in till ett remissmöte den 3 november med anledning av utredningen om överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur.

Marie Gadolin Publicerad 20 oktober 2015 - 15:38

Den 28 maj beslutades att en utredning skulle genomföras i regeringskansliet för att ”föreslå en transparent och rättssäker processgång för överprövning av länsstyrelsens beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur som är förenlig med EU-rätten”. Hovrättslagman Charlotta Riberdahl utsågs till utredare.
Näringsdepartementet bjuder nu in till ett remissmöte om utredarens förslag, som i huvudsak går ut på att överprövning ska ske i förvaltningsdomstol och inte på Naturvårdsverket.

Bakgrund
Paragraf 58 i jaktförordningen innebär att om Naturvårdsverket självt beslutar om skyddsjakt eller licensjakt på björn, varg, järv eller lo (och beslut på skyddsjakt av kungsörn) kan det beslutet överklagas till förvaltningsdomstol.
Skulle däremot Naturvårdsverket fatta beslut om delegation av skyddsjakt eller licensjakt av de nämnda rovdjuren kan inledningsvis själva delegationsbeslutet inte överklagas.
När sedan länsstyrelsen som första instans fattar beslut i frågan kan det beslutet överklagas till Naturvårdsverket, men Naturvårdsverkets beslut kan därefter inte överklagas och som huvudregel inte överprövas av domstol.

Århuskonventionen
Samtidigt driver EU-kommissionen ett överträdelseärende mot Sverige. Kommissionen anser att ordningen i Sverige om att jaktbeslut som fattats av länsstyrelsen endast kan överklagas till Naturvårdsverket, inte är i överensstämmelse med Århuskonventionen.
Regeringens utredare drar slutsatsen att överklagandeförbudet inte i och för sig strider mot Århuskonventionen.
”Däremot är ett sådant förbud inte förenligt med grundläggande principer om effektiva nationella rättsmedel och principen om EU-rättens ändamålsenliga verkan”, skriver Charlotta Riberdahl i sin promemoria.

Nämnd
En särskild nämnd bestående av partsintressen ser utredaren inte som något godtagbart alternativ till domstolsprövning, utan menar att dömande verksamhet ska ske i domstol.
”Ärenden som rör frågor om skydds- och licensjakt är juridiskt komplicerade och har ofta starka intressemotsättningar. Det finns därför vid handläggningen av denna typ av ärenden starka skäl för en öppen process med god insyn. Det är även tveksamt om en nämnd skulle vara förenlig med Europakonventionens krav och EU-rätten”, skriver hon.

Förslag
Utredaren föreslår därför att länsstyrelsernas beslut om skydds- eller licensjakt av rovdjur ska överklagas till förvaltningsdomstol i stället för till Naturvårdsverket.
32 remissinstanser har bjudits in till mötet den 3 november, varav Svenska Jägareförbundet är en.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram