måndag 8 mars

Publicerad 15 maj 2013 - 16:43

Jägareförbundet vill ändra straffregler

Jägareförbundet vill ha en översyn av jaktlagstiftningens straffbestämmelser, vilket man framför i en skrivelse till regeringen.

ägareförbundet anger flera skäl till att man nu framlägger en formell begäran om revidering av lagstiftningen. Till att börja med ifrågasätter förbundet det faktum att personer som fredat sina tamdjur mot rovdjur regelmässigt behandlas som grova brottslingar. Dessa personers vapen har beslagtagits och de har behandlats som misstänkta för grovt jaktbrott med maximalt fyra års fängelse i straffskalan.

I skrivelsen tar Jägareförbundet även upp konsekvenserna av Högsta domstolens dom i det så kallade Untorpar-fallet 2008. Utgången av det målet innebar att ett brott mot varje villkor en myndighet ställer upp i ett beslut om skydds- eller licensjakt utgör ett brott mot fredningsbestämmelsen i 3 paragrafen jaktlagen, oavsett hur detta villkor ser ut. Detta innebär att man kan fällas för grovt jaktbrott även om man endast varit oaktsam det krävs således inte grov oaktsamhet eller uppsåt.

Det är väldigt ovanligt att ett oaktsamhetsbrott har fängelse i straffskalan över huvud taget, och vi ifrågasätter att man ska ha det i jaktlagstiftningen, säger Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa.

 

Saknas tydlighet

Han menar att det saknas tillräcklig tydlighet i skillnad mellan jaktbrott och grovt jaktbrott, eftersom det kan hänga på omständigheter.

En översyn av jaktlagstiftningen är önskvärd eftersom man bedömer att det i dagsläget saknas förutsägbarhet i påföljdssystemet, vilket är en av de viktigaste grundpelarna i ett rättssäkert samhälle, säger Ola Wälimaa.

 

Förberedelse till jaktbrott

I slutet av januari överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om att bland annat kriminalisera försök och förberedelse till grovt jaktbrott och grovt jakthäleri. Detta syftar till att utgöra ett led i kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Trots det föreslår regeringen att även straffbelägga försök och förberedelse till jaktbrott och jakthäleri. Såvitt vi känner till finns det i vårt samhälle ingen sådan gränsöverskridande verksamhet vad gäller jaktbrott. Ett jaktbrott kan ju endast ske i Sverige, det är en territoriellt avgränsad verksamhet, säger Ola Wälimaa.

 

Kritik mot lagrådsremiss

Jägareförbundet riktar även kritik mot att det i lagrådsremissen saknas en vidare motivering till förslaget. Det finns inga närmare beskrivningar av vilka företeelser som regeringen vill kriminalisera.

Ett sådant här förslag kan få oanade konsekvenser som av rättssäkerhetsskäl måste utredas vidare. Som vi ser det går det inte att kriminalisera försök och förberedelse till grovt jaktbrott. Åtminstone inte utan att samtidigt se över hela påföljdssystemet, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

Skribent

Svensk Jakt

webbredaktionen@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram