torsdag 1 december

Jägareförbundet kräver lägre fällavgifter

Årliga registreringsavgifter och lägre fällavgifter det är Jägareförbundets recept för framgång med det nya älgförvaltningssystemet. Det framgår av förbundets remissvar på de föreskrifter och allmänna råd som Naturvårdsverket föreslagit.

Svensk Jakt Publicerad 15 maj 2013 - 16:33

Tidigare i sommar skickade Naturvårdsverket ut förslaget på hur älgförvaltningen ska skötas. Förslagen på föreskrifter och allmänna råd för förvaltning av älg och kronhjort har nu behandlats av Jägareförbundets alla nivåer.

Förbundets samtliga länsföreningar (utom Gotland) har samlat in synpunkter från kretsarna i respektive län. Dessa har sammanställts och sänts till Jägareförbundets centrala kansli, där man i sin tur kokat ner alla remissvar till ett enda förbundets gemensamma.

Göran Bergqvist
Göran Bergqvist.

Huvudansvarig för detta omfattande remissarbete är förbundets klövviltkonsulent Göran Bergqvist.

Det är ett enormt arbete som genomförts i föreningsdemokratisk anda. Givetvis går det inte att få med alla synpunkter som lämnats, men i stort tycker jag att vi fått till ett bra svar på förslaget, säger Göran Bergqvist.

Låga kostnader viktigast

Han framhåller att kostnaden har varit den allra viktigaste frågan för förbundet.

Det är ytterst viktigt att vi håller ner jägarnas kostnader när vi nu ska gå in i ett nytt älgförvaltningssystem. Det har varit tongivande när vi formulerat våra svar på Naturvårdsverkets förslag, säger Göran Bergqvist.

Förbundet framför i sitt remissvar fem huvudsakliga synpunkter. Den första berör avgifterna. Som Naturvårdsverkets förslag ser ut idag har man endast en initial registreringsavgift, sedan enbart fällavgifter. Jägareförbundet vill i stället ha en årlig registreringsavgift, med den första avgiften klart högre, samt lägre fällavgifter.

Mer förutsägbart
Vi menar att vårt förslag skapar en större förutsägbarhet vad gäller intäkterna i systemet. Man kopplar på ett bättre sätt ihop avgifter med kostnader hos länsstyrelsen. Det är ju inte antalet skjutna älgar som kostar pengar för länsstyrelserna det är hanteringen av registreringarna, säger Göran Bergqvist.

En årlig fast avgift, och lägre fällavgifter, skapar också incitament för samverkan genom samgående i större områden. Det måste finnas en morot för samgående och med vårt förslag stavas denna morot lägre avgifter för jaktlagen om man går samman i större områden, säger Bergqvist.

Oenighet bland länsföreningar
Det är också på denna punkt avgifterna som viss oenighet råder inom förbundet. Sex länsföreningar motsatte sig linjen som nämnts. Dessa förespråkade slopande av fasta avgifter, men högre fällavgifter. En majoritet av länsföreningarna ställde sig dock bakom kravet på årliga fasta avgifter och lägre fällavgifter.

Jägareförbundets andra synpunkt går ut på att endast jakträttshavare eller viltvårdsområdesförening ska samtycka till registrering av ett älgskötselområde.

Naturvårdsverkets förslag går ut på att även mark­ägaren (om detta är någon annan än jakträttshavaren) ska samtycka till att ett jaktområde ska ingå i ett älgskötselområde.

Här försöker man krångla till det genom att kringgå paragraf 10 i jaktlagen, vilken reglerar vem som har jakträtten. I vissa områden finns det hundratals markägare, och det blir ett omöjligt arbete att få godkännande från samtliga dessa, säger Göran Bergqvist.

Om en markägare ändå skulle vilja ha kontroll över anslutningen till ett älgskötselområde, så kan detta regleras i avtal mellan markägare och jakträttshavare.

Inga ytterligare ersättningar
Förbundet föreslår vidare att ersättningar till älgförvaltningsgrupperna inte ska utökas till adjungerade experter. Man vill heller inte att det ska omfatta traktamente även detta i syfte att hålla nere kostnaderna.

I remissvaret skriver Jägareförbundet även att frågan om älg­stammens kvalitet bör lyftas fram på ett lämpligt sätt. Trots att detta älgstammens kvalitet var ett av de viktigaste skälen till den nya lagstiftningen, berörs inte detta begrepp alls i lagtext eller de föreslagna föreskrifterna, noterar förbundet.

Den femte huvudpunkten i Jägareförbundets remissvar är att älgförvaltningsplanen inte bör innehålla uppgifter per jaktområde. Förbundet förordar i stället övergripande riktlinjer för älgförvaltningsplanerna.

Remissvaren från berörda organisationer, däribland Jägareförbundet, ska nu sammanställas av Naturvårdsverket. Senast den 1 oktober ska man redovisa arbetet för regeringen.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram