lördag 2 juli

Publicerad 15 maj 2013 - 16:44

Här följer du vargjakten

Svensk Jakt kommer löpande följa vargjaktens utfall. Här kommer du att se hur många vargar som fälls i respektive län.

Totalt får 20 vargar fällas under årets licensjakt. Jakten får bedrivas i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro län, Västra Götaland samt Västmanland.

Har du bilder från årets jakt så kan du mejla dem till Svensk Jakt för publicering på vår hemsida. Adressen är webbredaktionen@svenskjakt.se

De tre snabbast inskickade bidragen som publiceras får varsin fin jägarpresent. Skriv också några rader om jakten. Var den ägde rum och hur den gick till. Mer information om Svensk Jakts bildefterlysning hittar du här.

 

Så har vargjakten gått hittills

5 februari 16.10

En vargtik på 38 kilo fälldes vid Knä sjö mellan Ödskölt och Bäckefors, Dalsland,. Vargen antas vara tiken i det tidigare paret i Kroppefjällsreviret. Vargjakten är därmed avslutad även i Västra Götaland.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. Sex vargar fällda i kommunerna Munkfors, Arvika, Sunne, Eda och Torsby. Jakten avlyst.
Örebro län. Två vargar fällda i Örebro och Lindesbergs kommuner. Jakten avlyst.
Västra Götaland. En varg fälld i Melleruds kommun och en andra varg skjuten i Bäckefors. Jakten avlyst.
Västmanland. En varg återstår.

 

**********************************************

 

26 januari 16.00

Ännu en varg har fällts i Värmland. Därmed är årets vargjakt avslutad i länet.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. Sex vargar fällda i kommunerna Munkfors, Arvika, Sunne, Eda och Torsby. Jakten avlyst.
Örebro län. Två vargar fällda i Örebro och Lindesbergs kommuner. Jakten avlyst.
Västra Götaland. En varg fälld i Melleruds kommun. En varg återstår.
Västmanland. En varg återstår.

 

**********************************************

 

24 januari 15.21
En varghane fälldes på måndagen i Torsby kommun.
Därmed har fem vargar fällts i Värmlands län. Ett djur återstår på tilldelningen för årets licensjakt i länet.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. Fem vargar fällda i kommunerna Munkfors, Arvika, Sunne, Eda och Torsby. 
Örebro län. Två vargar fällda i Örebro och Lindesbergs kommuner. Jakten avlyst.
Västra Götaland. En varg fälld i Melleruds kommun. En varg återstår.
Västmanland. En varg återstår.

**********************************************

22 januari 18.32

En vargtik fälldes på lördagen i Klotenreviret i Lindesbergs kommun.
Därmed har två vargar fällts i Örebro län, och jakten är nu avslutad i länet.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 4 vargar fällda i kommunerna Munkfors, Arvika, Sunne och Eda. 2 vargar återstår.
Örebro län. 2 vargar fällda i Örebro och Lindesbergs kommuner. Jakten avlyst.
Västra Götaland. 1 varg fälld i Melleruds kommun. 1 varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår.

**********************************************

21 januari 15.12

Det är för närvarande stiltje i vargjakten. Nysnö behövs sannolikt för att fler vargar ska kunna fällas.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 4 vargar fällda i kommunerna Munkfors, Arvika, Sunne och Eda. 2 vargar återstår.
Örebro län. 1 varg fälld i Örebro kommun. 1 varg återstår.
Västra Götaland. 1 varg fälld i Melleruds kommun. 1 varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår.

**********************************************

19 januari 10.26

Den varg som på tisdagseftermiddagen blev påskjuten i Gårdsjö, sydost om Sunne i Värmland, är oskadad. Det visar skottplatsundersökning och det eftersök som genomförts. Därmed återstår fortfarande två vargar på tilldelningen i Värmland.

**********************************************

18 januari 15.58

En varg har rapporteras påskjuten i Gårdsjö i Sunne kommun, Värmland. Eftersök pågår. Därmed återstår en varg på tilldelningen i Värmland.

Den påskjutna vargen i Hasselforsreviret, Örebro län, bommades. Vargen spårades tre kilometer efter skottet och det finns inget som tyder på att den träffats. Därmed är vargjakten återupptagen i länet. En varg finns kvar på tilldelningen i Örebro län.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 4 vargar fällda i kommunerna Munkfors, Arvika, Sunne och Eda. En varg påskjuten i Sunne. 1 varg återstår.
Örebro län. 1 varg fälld i Örebro kommun. 1 varg återstår.
Västra Götaland. 1 varg fälld i Melleruds kommun. 1 varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår.

**********************************************

18 januari 13.11

Varg påskjuten i Hasselforsreviret, Örebro län. Vargen påsköts enligt uppgift i närheten av Deldenäs, mellan Finnerödja och Åtorp. Vargjakten är tills vidare avlyst i länet.

**********************************************

18 januari 10.22

Svårt jaktföre med tö/skare för många av landets vargjägare. Vi har i alla fall rapporter om att vargjakt bedrivs på vissa håll

**********************************************

17 januari 17.08

Länsstyrelsen i Västra Götaland har friskförklarat den varg som påsköts i Färgelanda under gårdagen. Enligt länsstyrelsen råder det inga som helst tvivel om att vargen är oskadad. Det blod som finns efter den påskjutna vargtiken är löpblod. Vargjakten återupptas därmed i Västra Götaland. Det finns ett djur kvar på tilldelningen.

Den påskjutna vargen i Eda kommun, Värmland, är fälld. Det återstår nu två vargar att fälla i Värmlands län.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 4 vargar fällda i kommunerna Munkfors, Arvika, Sunne och Eda. 2 vargar återstår
Örebro län. 1 varg fälld i Örebro kommun. 1 varg återstår.
Västra Götaland. 1 varg fälld i Melleruds kommun. 1 varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår.

**********************************************

17 januari 15.23

Fortfarande ingen ny information om påskjutningarna i Färgelanda och Eda kommun.

**********************************************

17 januari 13.52

En varg har rapporterats som påsjkuten i Koppom, Eda kommun, Värmland. Eftersök pågår.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 3 vargar fällda i kommunerna Munkfors, Arvika och Sunne. Dessutom är en varg påskjuten. 2 vargar återstår
Örebro län. 1 varg fälld i Örebro kommun. 1 varg återstår.
Västra Götaland. 1 varg fälld i Melleruds kommun. En varg är påskjuten i Färgelanda kommun efter kl 16 i Västra Götalands län. Jakt är avlyst där tills vidare.
Västmanland. 1 varg återstår

17 januari 13.13

Länsstyrelsen i Västra Götaland gör omfattande undersöknigar kring den påskjutna vargen, en tik. Detta för att det inte ska råda några som helst tvivel om att rätt beslut fattas. Besked utlovas av länsstyrelsen under eftermiddagen.

**********************************************

17 januari 11.26

Preliminärna uppgifter säger att den varg som påsköts i Färgelanda under gårdagen är helt oskadd. Länsstyrelsen i Västra Götaland har ännu inte bestämt om vargjakten ska återupptas.

**********************************************

17 januari 09.57

Igen varg har rapporteras vara nu på morgonen fälld. Eftersök pågår på den varg som påsköts i Färgelanda under gårdagen. Enligt första uppgifter från länsstyrelsen kan det finnas tecken på att vargen träffats.  

**********************************************

16 januari 15.35

Den påskjutna vargen i Örebro län är funnen död. 

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 3 vargar fällda i kommunerna Munkfors, Arvika och Sunne. 3 vargar återstår
Örebro län. 1 varg fälld i Örebro kommun. 1 varg återstår.
Västra Götaland. 1 varg fälld i Melleruds kommun. En varg är påskjuten i Färgelanda kommun efter kl 16 i Västra Götalands län. Jakt är avlyst där tills vidare.
Västmanland. 1 varg återstår

********************************************** 

16 januari 17.03

En varg är påskjuten i Färgelanda kommun efter kl 16 i Västra Götalands län. Jakt är avlyst där tills vidare.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 3 vargar fällda. 3 vargar återstår.
Örebro län. 1 varg fälld i Örebro kommun. 1 varg återstår.
Västra Götaland. 1 varg fälld i Melleruds kommun. 1 varg påskjuten i Färgelanda kommun. Jakten avlyst tills vidare.
Västmanland.
1 varg återstår

********************************************** 

16 januari 15.14

Första vargen påskjuten i Örebro län. Eftersök pågår.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 3 vargar fällda. 3 vargar återstår
Örebro län. 1 påskjuten. Eftersök pågår. 1 varg återstår.
Västra Götaland. En varg fälld i Melleruds kommun. 1 varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

********************************************** 

16 januari 14.42

Ytterligare en varg är skjuten i Värmland, i Lysviksområdet (oklart vilken kommun).

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 3 vargar fällda. 3 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår. i
Västra Götaland. En varg fälld i Melleruds kommun. En varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

********************************************** 

16 januari 13.14

Vargjakten avlyst i hela Dalarnas län. Den sista vargen fälldes söder om Buskbacken i Ludvika kommun.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fem vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade. Jakten avlyst!  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 2 vargar fällda. 4 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår. i
Västra Götaland. En varg fälld i Melleruds kommun. En varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

********************************************** 

16 januari 13.10

Andra vargen i Värmland är fälld, i Arvika kommun. 

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fyra vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade.
1 varg återstår.  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 2 vargar fällda. 4 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår. i
Västra Götaland. En varg fälld i Melleruds kommun. En varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

********************************************** 

16 januari 12.42

Första vargen i Värmland är fälld. 

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fyra vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade.
1 varg återstår.  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. En varg fälld. 5 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. En varg fälld i Melleruds kommun. En varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

********************************************** 

16 januari 12.13

Vargjakten åter pålyst i delområde 2, det södra området i Dalarna. Jakten är avlyst i delområde 1.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fyra vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade.
1 varg återstår.  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. En varg fälld i Melleruds kommun. En varg återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

********************************************** 

16 januari 09.15

Idag 16 januari fortsätter jakten. Än så länge har inga nya rapporter om fällda vargar inkommit. Vargjakten är fortfarande avlyst i Dalarna tills dess att en påskjuten varg vid sjön Gänsen kan bevisas oskadad. Läget ser ut som nedan.

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fyra vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade.
En påskjuten. Arbetet med att spåra vargen kommer att fortsätta under söndagen. Länsstyrelsens förhoppning är att jakten i delområde 2 kan pålysas igen under söndagen.  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 


 

Uppdateringar från lördagen 15 januari

15 januari 14.29

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Fyra vargar fällda. Sändarförsedd varg i Kåsen avlivad efter eftersök. Osäkert om sändaren fungerade. En påskjuten. Jakten tillfäligt avlyst i väntan på eftersök.  Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

Vargtik fälld i Råhällan, Ockelbo kommun. Foto privat

 

15 januari 13.21

Gävleborg. Tre vargar fällda. Jakten avlyst. Länk till länsstyrelsens hemsida.
Dalarnas område 1. En varg fälld i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Tre vargar fällda. Två påskjutna. Jakten tillfäligt avlyst i väntan på eftersök. Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 

Se även SVA:s hemsida genom att klicka här.

 

15 januari 13.04

Gävleborg. En varg fälld vid Råhällan, Ockelbo, en fälld i Ramsjö, Ljusdal, och ytterligare en påskjuten. Jakten tillfäligt avlyst i väntan på eftersök.
Dalarnas område 1. En varg fälld, enligt uppgift ska den fällts i Nornäsområdet, öster om Sörsjön. Jakten avlyst.
Dalarnas område 2. Tre vargar fälda. Två påskjutna, en vid sjön Gensen och en vid byn Kåsen, väster om Stora Snöån. Jakten tillfäligt avlyst i väntan på eftersök. Länk till länsstyrelsens karta över fällda vargar.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 

15 januari 11.53.

Gävleborg. En varg fälld och ytterligare en skjuten eller påskjuten. 1 varg återstår
Dalarnas område 1. 1 återstår
Dalarnas område 2. Tre vargar fälda. Två påskjutna, en vid sjön Gensen och en vid byn Kåsen, väster om Stora Snöån. Jakten tillfäligt avlyst i väntan på eftersök.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 

15 januari 11.04.

Gävleborg. En varg fälld och ytterligare en skjuten eller påskjuten. 1 varg återstår
Dalarnas område 1. 1 återstår
Dalarnas område 2. Tre vargar fällda och en påskjuten. Två vargar fällda vid sjön Gensen och en påskjuten i samma område. Eftersök pågår för att utreda om den är träffad. 1 varg återstår.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 

15 januari 10.59.

Gävleborg. En varg fälld i Ockelbo kommun och ytterligare en skjuten eller påskjuten. 1 vargar återstår
Dalarnas område 1. 1 återstår
Dalarnas område 2. Den påskjutna vargen vid sjön Grycken ska vara påträffad död, samt ytterligare 2 vargar fällda (den senaste verkar också ha skjutits vid sjön Gensen i Ludvika kommun). 2 återstår.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 

15 januari 10.50.

Gävleborg. En varg fälld i Ockelbo kommun. 2 vargar återstår
Dalarnas område 1. 1 återstår
Dalarnas område 2. Den påskjutna vargen vid sjön Grycken ska vara påträffad död, samt ytterligare 2 vargar fällda (den senaste verkar också ha skjutits vid sjön Gensen i Ludvika kommun). 2 återstår.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 

15 januari 10.24.

Gävleborg. 3 vargar återstår
Dalarnas område 1. 1 återstår
Dalarnas område 2. En varg påskjuten och en varg fälld (varghanne fälldes vid sjön Gensen i Ludvika kommun). 3 återstår.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 

15 januari 09.45.

Gävleborg. 3 vargar återstår
Dalarnas område 1. 1 återstår
Dalarnas område 2. En varg påskjuten vid sjön Grycken, eftersök pågår för att klargöra om vargen träffats. 4 återstår.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 

15 januari 09.13.

Gävleborg. 3 vargar återstår
Dalarnas område 1. 1 återstår
Dalarnas område 2. En varg påskjuten. 4 återstår.
Värmland. 6 vargar återstår
Örebro län. 2 återstår.
Västra Götaland. 2 vargar återstår.
Västmanland. 1 varg återstår

 

Flera rapporter om ringade (spårade till ett visst område) vargar når redakionen.

15 januari klockan 08.36. Ingen varg påskjuten i något län.

 

Tillåten avskjutning län för län

Gävleborg. 3 vargar. Ingen varg fälld.
Dalarnas område 1. 1 varg. Ingen varg fälld.
Dalarnas område 2. 5 vargar. Ingen varg fälld.
Värmland. 6 vargar. Ingen varg fälld.
Örebro län. 2 vargar. Ingen varg fälld.
Västra Götaland. 2 vargar. Ingen varg fälld.
Västmanland. 1 varg. Ingen varg fälld.

 

Det går inte att jaga varg med hänvisning till uppgifterna här. För att vara säker på att kvoten inte är fylld, kontakta länsstyrelsen i ditt län på följande telefonnummer.
Gävleborg: 026-17 11 99.
Dalarna: 023-810 47.
Värmland: 054-19 71 51 eller 054-19 73 75.
Örebro län: 019-19 30 09.
Västra Götaland: 031-60 57 57.  
Västmanland: 021-13 15 02.

Skribent

Svensk Jakt

webbredaktionen@svenskjakt.se

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram